print

همایش استانی روز بسیج اساتید در استان البرز

Submitted by زینب خضری چمنی on دوشنبه 1401/03/30 - 21:16

به گزارش نهضت استادی بسیج البرز، همایش استانی گرامیداشت روز بسیج اساتید در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۱، در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج، با سخنرانی دکتر مردانی رییس بسیج اساتید کشور برگزار خواهد شد.

جایگاه بنر
جایگاه A
نوع تبلیغ
عکس
تصویر