برگزاری جشنواره علمی شهید چمران

چ, 05/18/1402 - 12:37

برگزاری جشنواره علمی شهید چمران

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان البرز، دومین جشنواره علمی شهید چمران در حوزه های علوم انسانی و هنر، علوم پایه و کشاورزی، علوم فنی و مهندسی برگزار می گردد.

اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور جهت ارسال آثار علمی به سامانه جشنواره به نشانی bajchamran.irمراجعه نمایند.

مهلت ارسال آثار: تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری در سطح استانی: تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری در سطح ملی: هفته پژوهش و فناوری (آذرماه ۱۴۰۲)