مسابقه ویژه دهه امامت و ولایت 

ی, 04/11/1402 - 12:31

مسابقه ویژه دهه امامت و ولایت 

منبع: قسمت‌هایی از کتاب تمدن اسلامی، دفتر هشتم از مجموعه کتب دهگانه مکتب انقلاب اسلامی  

🔗لینک منبع مسابقه:
🌐:https://eitaa.com/bfanis/4528