نهمین یادواره شهدای گمنام دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

د, 02/25/1402 - 10:20

نهمین یادواره شهدای گمنام دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان البرز، نهمین یادواره شهدای گمنام دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با همکاری کانون بسیج اساتید دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید.