ثبت نام اردوی زیارتی راهیان نور مقاومت تا پیشرفت سازمان بسیج اساتید استان البرز

س, 11/18/1401 - 10:58

ثبت نام اردوی زیارتی راهیان نور مقاومت تا پیشرفت سازمان بسیج اساتید استان البرز

ثبت نام اردوی زیارتی راهیان نور مقاومت تا پیشرفت سازمان بسیج اساتید استان البرز

بازدید از مناطق عملیاتی و صنایع جنوب کشور

زمان برگزاری از ۵ الی ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱

در دو بازه خواهران و برادران(بازه جزئی و دقیق تر هر گروه متعاقباً اعلام میگردد.)

مهلت ثبت نام تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۱، با مراجعه به دفاتر کانون بسیج اساتید در دانشگاه های استان البرز