اولین جشنواره علمی شهید چمران

ش, 08/28/1401 - 11:45

اولین جشنواره علمی شهید چمران

سازمان بسیج اساتید کشور برگزار می‌کند؛

 اولین جشنواره علمی شهید چمران

با تاکید بر  اولویت‌های ملی و استانی و حل مسایل بویژه در راستای تحقق شعار تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین

برای کسبِ اطلاعات بیشتر و ارسالِ آثار علمی به پایگاه اینترنتی www.bajchamran.ir مراجعه نمایید.