همایش استانی روز بسیج اساتید در استان البرز

د, 03/30/1401 - 21:16

همایش استانی روز بسیج اساتید در استان البرز

به گزارش نهضت استادی بسیج البرز، همایش استانی گرامیداشت روز بسیج اساتید در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۱، در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج، با سخنرانی دکتر مردانی رییس بسیج اساتید کشور برگزار خواهد شد.