همايش استاني بيانيه گام دوم انقلاب

چ, 12/25/1400 - 11:36

همايش استاني بيانيه گام دوم انقلاب

 به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج البرز،سازمان بسیج اساتید استان البرزپیش همایش ویژه استان البرز در راستای
"سومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی" مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی جریان حلقه های میانی تمدن ساز برگزار نمود.